สามชั้น (A8) Products
Name สามชั้น
Code A8
Type Standard
Brand Keng SHOP
Category ชิ้นส่วนเนื้อหมู
Price 149.00
Unit กิโลกรัม (Kg)
In Stock No

Sharing is caring, show love and share the product with your friends.