โครงแผ่น (C1) Products
Name โครงแผ่น
Code C1
Type Standard
Brand Keng SHOP
Category ชิ้นส่วนเนื้อหมู
Price 99.00
Unit กิโลกรัม (Kg)
In Stock No

Sharing is caring, show love and share the product with your friends.